Kontaktujte geodety

+420 225 379 136

geodeti

Geodetická kancelář FENCL & ERBE s.r.o.
28. pluku 30, Praha 10 - Vršovice

Potřebujete vytyčit pozemek, vypracovat geometrický plán nebo zajistit jiné geodetické práce či služby? Hledáte zkušené geodety z Prahy? Pak kontaktujte Geodetickou kancelář GK FENCL & ERBE s.r.o., která se zaměřuje na všechny druhy geodetických a kartografických prací, geometrické plány k majetkovému vypořádání pozemků
a nemovitostí, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb, kontrolní měření na stavbách, geodetické podklady pro projektování staveb - polohopisné a výškopisné zaměření ...

Geodetická kancelář ERBE & FENCL vznikla v roce 1991 a uplatnila se především geodetickými pracemi ve stavebnictví. Provádí práce s širokým spektrem činností, od pořizování geodetických podkladů pro projektanty a realitní kanceláře, přes vytyčování stavebních objektů plošných a liniových, až po zaměřování skutečného provedení staveb
a vyhotovování geometrických plánů pro nejrůznější účely a to jak jednotlivcům, tak podnikům či státním institucím.

Pořizování geodetických podkladů pro projektanty a realitní kanceláře:

 • polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území
 • podélné profily pro projekty inženýrských sítí
 • zaměření stavebních objektů před rekonstrukcí, včetně architektonického zaměření (pořízení kompletní stavební dokumentace objektů)
 • zajištění geodetických podkladů u správců sítí

Geodetické práce ve stavebnictví

vytyčování staveb:

 • s liniovou skladbou
 • s prostorovou skladbou

zaměření a dokumentace skutečného provedení stavebních objektů:

 • budov a ČTÚ
 • inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, plynovody, kabely)
 • předání geodetické dokumentace na IMIP
 • kontrolní měření při realizaci staveb
 • zaměřování terénních úprav a výpočet kubatur
 • výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra pro investory a dodavatele staveb

Geodetické práce v katastru nemovitostí

vyhotovení geometrických plánů pro:

 • vyznačení budovy na pozemku
 • oddělení pozemku
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení hranice pozemků a její vyznačení v terénu mezníky
 • geodetické práce při realizaci pozemkových úprav

Provádíme práce s širokým spektrem činností, od pořizování geodetických podkladů pro projektanty a realitní kanceláře, přes vytyčování stavebních objektů plošných a liniových, až po zaměřování skutečného provedení staveb
a vyhotovování geometrických plánů pro nejrůznější účely.

Náš tým se skládá ze dvou geodetů - autorizovaných inženýrů, jednoho geodeta inženýra a tří samostatných geodetů
s ÚSO. Odbornost našeho týmu geodetů přesahuje 20 let v oboru inženýrská geodézie a mapování.

Kontaktujte geodety

GK FENCL & ERBE s.r.o.
28. pluku 30, Praha 10
Tel.: +420 237 837 479
E-mail: info@geo-erbefencl.cz Staňte se naším fanouškem na facebooku.